صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96

 

ریاست فعلی

 

 

 

علیرضا سعیدی

نام و نام خانوادگی:

 

استاد

رتبه علمی:

دکترای مهندسی مکانیک

آخرین مدرک تحصیلی:

از 1395 تا کنون

مدت تصدی:

32114041
داخلی: 201

تلفن:

saidi@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://academicstaff.uk.ac.ir/alsaeedi

آدرس پورتال:

 

روسای سابق

 

 

 

حسن حاجی امین شیرازی

نام و نام خانوادگی:

 

دانشیار

رتبه علمی:

دکترای مهندسی معدن

آخرین مدرک تحصیلی:

1392-1395

مدت تصدی:

hshirazi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

academicstaff.uk.ac.ir/shirazi

آدرس پورتال:

 

 

عليرضا نادري

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکترای مهندسی صنایع

آخرین مدرک تحصیلی:

1392-1389

مدت تصدی:

naderi@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://academicstaff.uk.ac.ir/alnaderi

آدرس پورتال:

 

 

حسين توکلي الله آبادي

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکترای مهندسی معدن

آخرین مدرک تحصیلی:

1383-1389

مدت تصدی:

tavakol@uk.ac.ir 

پست الکترونیکی:

http://academicstaff.uk.ac.ir/hotavakoli

آدرس پورتال:

 

 

حسن حاجی امین شیرازی

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دكترا ی مهندسی معدن

آخرین مدرک تحصیلی:

1377-1383

مدت تصدی:

hshirazi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

academicstaff.uk.ac.ir/shirazi

آدرس پورتال:

 

 

سيد حسن خوشرو

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکتری مهندسی معدن

آخرین مدرک تحصیلی:

khoshrou@aut.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://www.aut.ac.ir/khoshrou

آدرس پورتال:

 

 

کورش شهريار

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکتری مهندسی معدن

آخرین مدرک تحصیلی:

K.shahriar@aut.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://www.aut.ac.ir/k.shahriar

آدرس پورتال:

 

 

عيسي سلاجقه

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکترای مهندسی عمران

آخرین مدرک تحصیلی:

eysasala@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://academicstaff.uk.ac.ir/eesalajegheh

آدرس پورتال:

 

 

غلامعباس باراني

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکترای مهندسی عمران

آخرین مدرک تحصیلی:

gab@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://academicstaff.uk.ac.ir/ ghhbarani

آدرس پورتال:

 

 

محمد کرمي نژاد

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکتری مهندسی متالوژی

آخرین مدرک تحصیلی:

 

پست الکترونیکی:

 

آدرس پورتال:

 

 

فيروز بختياري نژاد

نام و نام خانوادگی:

 

استادیار

رتبه علمی:

دکترای مهندسی مکانیک

آخرین مدرک تحصیلی:

baktiari@aut.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://me.aut.ac.ir/Bakhtiari.htm

آدرس پورتال:

 

 

سيد حسين منصوري

نام و نام خانوادگی:

 

استاد

رتبه علمی:

دکترای مهندسی مکانیک

 

آخرین مدرک تحصیلی:

mansouri@uk.ac.ir

پست الکترونیکی:

http://academicstaff.uk.ac.ir/semansouri

آدرس پورتال:

 

 

منصور فارسی

نام و نام خانوادگی:

 

مربی

رتبه علمی:

کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان

آخرین مدرک تحصیلی:

 farsi@aut.ac.ir

پست الکترونیکی:

 

آدرس پورتال:

 

 

محمد میرزاده

نام و نام خانوادگی:

 

دکتری

رتبه علمی:

دکتری مهندسی پلیمر

آخرین مدرک تحصیلی:

mirzadeh@aut.ac.ir

پست الکترونیکی:

 

آدرس پورتال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website in Enghlish |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.