صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96
معاونت اجرایی و پشتیبانی

 مدیریت

  


 نام و نام خانوادگی:
علی اکبر نیک نفس
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا ریاضی کاربردی
 مدت تصدی:

 تلفن:32120968
32114041
داخلی:203
 پست الکترونیکی:
 niknafs@uk.ac.ir
   شرح وظایف

-نظارت بر حسن اجراي مصوبات اداري ومالي که درهيات رئيسه دانشکده تصويب مي شود.   

-ايجاد هماهنگي در امور اداري ومالي دانشکده.

-نظارت برعملکرد کارمندان دانشکده.

-همکاري با سايرمعاونت‌هاي دانشکده.

-نظارت بر حفظ و نگهداري اموال عمومي دانشکده.

-کنترل امور مالي و حسابداري دانشکده.

-بررسي کمبودها و نقايص و پيگيري و رفع آنها.

-شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشکده و ديگرشوراها.

-برآورد وتنظيم نيازهاي مالي و اداري سالانه دانشکده.

-نظارت بر تقسيم بودجه هاي تخصيص داده شده و درآمد‌هاي دانشکده بين بخش‌ها و واحدهاي مختلف.

-نظارت بر کليه خريدهاي دانشکده.واحدهای وابسته

-حسابداري ، -کارپردازی، -انبار
Website in Enghlish |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.